Därför bör det finnas övervakning på parkeringen

Övervakning i garage och på parkeringsplatser har många fördelar. Framför allt ger det både fastighetsägare och besökare en större trygghet. Om något skulle hända finns det kameror som bevisar händelseförloppet vilket gör att parkeringen känns säkrare. Det höjer parkeringens kvalitet och minskar risken för bilstölder.

Många tycker att parkeringsplatser kan kännas lite otrygga och därför föredrar de flesta att ställa bilen på en övervakad parkeringsplats. Med övervakningskameror och information om vem som sköter parkeringen kommer de flesta besökare att känna sig mycket tryggare. Här kan du läsa mer om fördelen med övervakning på parkeringen.

Trygghet

Den främsta fördelen med övervakningen på parkeringen och i garage är att den ger trygghet både till fastighetsägaren och personerna som parkerar där. Besökarna kan känna sig säkra att lämna bilen där om det finns kameror som övervakar parkeringen hela tiden. Oavsett om det är en öppen parkering eller ett parkeringshus ger övervakningskamerorna en ökad trygghet. Anlita företag som Svea p-service för att sköta övervakningen på ett effektivt sätt. De erbjuder bland annat följande service:

  • Kontroll av parkering, inklusive kontroll av parkeringsregler
  • Parkeringsautomater
  • Skyltning
  • In- och utcheckningssystem
  • Telefon- och smsbetalning

Varje uppdragsgivare tilldelas en personlig kontaktperson för snabb service. Svea P-service använder den senaste tekniken för att säkerställa att parkeringen är en trygg plats. En rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) handlar nämligen om hur ökad säkerhet uppnås med just övervakning. Rapporten genomfördes på uppdrag av regeringen för att minska bilstölder och enligt Riksdagen ställer man sig bakom i didkussionen huruvida straffskärpningar ska genomföras för att bland annat få bukt med organiserade bilstölder.

”Biltjuvarna har inte tagit paus under coronakrisen.” Det skriver Teknikens värld som tagit del av statistik som visar att bilstölder fortfarande är ett stort problem.

En majoritet av bilstölderna sker i storstadsregionerna, framför allt i Göteborg och Stockholm. En övervakad parkeringsplats som är upplyst kan minska risken för inbrott och skador på bilen.