Utrusta din volvo med ledbelysning!

LED-lampor är en smart energieffektiv typ av belysning som har många fördelar i jämförelse med den klassiska glödlampan. Vi på Svenska volvo 240-klubben ska nu reda ut varför du bör byta ut belysningen på din kärra redan idag! Fordonets belysning är en av de viktigaste komponenterna för samspel i trafiken, menar Transportstyrelsen. Att både synas och se andra är viktigt för att iaktta trafikreglerna och undvika att krocka! I dagsljus bör du använda halvljus – även andra ljus, men inte tillsammans med halvljus. Framåt får du bara visa vitt eller gult ljus. Bakåt är det rött ljus som gäller, vitt är bara till för backning! Belysningen är utformad för att ditt fordon ska synas för andra, och för att bistå dig med belysning i skymningen och i mörkret. När natten faller ska din bil fungera som en fyrbåk. Utifrån andra bilars belysning ska du kunna tolka fordonets storlek, position, hastighet och räkna ut dess avsikter i trafiken. Reglerna för hur detta ska utföras är konstruerade på överstatlig nivå, bland annat inom EU. Lysdiodtekniken, LED, är en ljuskälla av halvledarmaterial som utstrålar inkoherent ljus. Vanliga glödlampor använder likström eller växelström, medan lysdioden kräver likström med rätt polaritet.

Fördelar med LED-lampor framför traditionell belysning:

  • Led extraljus ger mer ljus per watt än vanliga glödlampor
  • Ger specifika färger utan att filter behöver användas, vilket är billigare och enklare
  • Tål stötar och vibrationer bättre än vanliga glödlampor vilket gör att de lämpar sig bra i fordon
  • Lång livslängd. Ledlampor kan ha upp till 100 000 förbrukningstimmar, vilket kan jämföras med den vanliga glödlampans 1 000 timmar. En halogenlampa har max 4 000 timmar, och en lågenergilampa 15 000.
  • Oerhört snabbtändande
  • Miljövänlighet: ledlampan innehåller inga tungmetall som kvicksilver, till skillnad från lysrör och lågenergilampor.

Många väljer idag fordon med tanke på miljöhänsyn och energieffektivitet. Belysning, avgasutsläpp och förbrukning av fossila bränslen är faktorer som spelar in. Elbilen anses av många vara bilens framtid, eftersom elektricitet av många forskare anses vara en god ersättning för fossila bränslen. Många svenska bilresor idag är kortare än 3 mil, vilket innebär att resorna med fördel kan utföras med elbil. Tillgång till elektricitet har de flesta i anslutning till hemmet eller arbetsplatsen, och antalet offentliga laddningsplatser ökar successivt. Ta ett grönt beslut för din rullande brumbrum redan idag!

glödlampa organisk